Sr. No.

Name of the Candidate

Category

1

Cassandra Patricia Sequeira

UR

2

Bertilla Scarlet D'Silva

UR

3

Monna Sitija Rodrigues,                                  

UR

4

Dipti Dayanand Bhaireli

UR

5

Renuka Yallappa Ambigar

UR

6

Vallery Sylvia Fernandes

UR

7

Karishma Rajesh Naik

UR

8

Sweta Suresh Naik

UR

9

Nisha Sahni

UR

10

Josella Velannie Pinheiro

UR

11

Akshata Ladoba Narulkar

UR

12

Rinosca Valanki D'Silva

UR

13

Prisma Hazel Colaco

UR

14

Neha Sanjay Sawant

UR

15

Supriya Apa Dalvi

UR

16

Manjula Sitaram Kollaraiah

UR

17

Ann Eve Quadros

UR

18

Clenty Jenny Silvare

UR

19

Doris Philu Rocha

UR

20

Rashmita Raghuram Naik

UR

21

Rodrigues Kimberly Blossom
 

UR

22

Richie Andrade

UR

23

Tulsi Krishan Rajput

UR

24

Komal Satish Gawas

UR

25

Kimberly Rita Rodrigues
 

UR

26

Aparna Ashok  Divkar
 

OBC

27

Akshaya Subhash Naik

OBC

28

Sanisha Santosh Naik
 

OBC

29

Pournima Utkarsh Naik

OBC

30

Yogita Paresh Vainkankar

OBC

31

Akshaya Achyut Shirodkar

OBC

32

Surekha Vithoba Humane

OBC

33

Reshmi Vinayak Gaonkar

OBC

34

Neha Hanumant Tuyekar

OBC

35

Pallavi Premanand Naik

OBC

36

Samiksha Santosh Naik                                       

OBC

37

Vikranti Vinayak Naik

OBC

38

Neha Naresh Banavlikar

OBC

39

Akhila Ashok Vaigankar

OBC

40

Shalaka Santosh Naik

OBC

41

Sadashiv Ananda Naik

OBC

42

Sneha  Umakant Chari                            

OBC

43

Shanti Shashikant Naik

OBC

44

Harshada Vasu Jalmi 

ST

45

Asvina Colaco

ST

46

Fencia Araujo

ST

47

Eureka Jeanile Furtado

ST

48

Mrunali Mohan Gaude

ST

49

Hema Chudu Madkaikar
 

ST

50

Anil Laxman Gaonkar                             

SC

 

 

(Dattaram Sardessai)
Director (Admn.)
Goa Medical College
Bambolim Goa